Komisijas atlīdzības apmērs procentos no saņemtās apdrošināšanas prēmijas
Klientu sūdzību izskatīšanas noteikumi
GOIS gada pārskats 2012.gads
GOIS gada pārskats 2013.gads
GOIS gada pārskats 2014.gads
GOIS gada pārskats 2015.gads
GOIS gada pārskats 2017.gads
GOIS gada pārskats 2018.gads
GOIS gada pārskats 2019.gads

Privātuma politika

Darbinieki, kuri ir tiesīgi apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu veikt ārpus darbavietas vai biroja